Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: scintillation

1. scintillation (om fenomen) (physics) a flash of light that is produced in a phosphor when it absorbs a photon or ionizing particle


Mindre spesifikke uttrykklight, visible light, visible radiation


Overordnet kategorinatural philosophy, physics

2. scintillation (om begivenhet) a rapid change in brightness; a brief spark or flash


Ord med samme betydning (synonymer)sparkling, twinkle


Mindre spesifikke uttrykkalteration, change, modification

3. scintillation (om erkjendelse) a brilliant display of wit


Mindre spesifikke uttrykkbrilliance, genius

4. scintillation (om egenskap) the quality of shining with a bright reflected light


Ord med samme betydning (synonymer)glisten, glister, glitter, sparkle


Mindre spesifikke uttrykkbrightness

5. scintillation (om egenskap) the twinkling of the stars caused when changes in the density of the earth's atmosphere produce uneven refraction of starlight


Mindre spesifikke uttrykkfluctuation, wavering

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk