Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk verb: deaminize

1. deaminize (om endring) remove the amino radical (usually by hydrolysis) from an amino compound; to perform deamination


Ord med samme betydning (synonymer)deaminate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk