Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: shegetz

1. shegetz (om person) an offensive term for non-Jewish young man


Eksempler med tilsvarende betydningWhy does she like all those shkotzim?.


Mindre spesifikke uttrykkgentile, goy, non-Jew


Overordnet anvendelsedepreciation, derogation, disparagement, Yiddish

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk