Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk verb: remonstrate

1. remonstrate (om kommunikasjon) argue in protest or opposition


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkobject

2. remonstrate (om kommunikasjon) present and urge reasons in opposition


Ord med samme betydning (synonymer)point out


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkinform


Mere spesifikke uttrykkrepresent

3. remonstrate (om kommunikasjon) censure severely or angrily


Eksempler med tilsvarende betydningThe mother scolded the child for entering a stranger's car.
The deputy ragged the Prime Minister.
The customer dressed down the waiter for bringing cold soup.


Ord med samme betydning (synonymer)bawl out, berate, call down, call on the carpet, chew out, chew up, chide, dress down, have words, jaw, lambast, lambaste, lecture, rag, rebuke, reprimand, reproof, scold, take to task, trounce


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkcriticise, criticize, knock, pick apart


Mere spesifikke uttrykkbrush down, castigate, chasten, chastise, correct, objurgate, tell off

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk