Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk adjektiv: hard-boiled

1. hard-boiled tough and callous by virtue of experience


Ord med samme betydning (synonymer)hard-bitten, pugnacious


Uttrykk med lignende betydningtough


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)tender

2. hard-boiled used of persons; emotionally hardened


Eksempler med tilsvarende betydningFaced a case-hardened judge.


Ord med samme betydning (synonymer)case-hardened, hardened


Uttrykk med lignende betydninghard


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)soft

3. hard-boiled (eggs) cooked until the yolk is solid


Uttrykk med lignende betydningcooked


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)raw

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk