Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: critic

1. critic (om person) a person who is professionally engaged in the analysis and interpretation of works of art


Mindre spesifikke uttrykkprofessional, professional person


Mere spesifikke uttrykkart critic, drama critic, literary critic, music critic, newspaper critic, theater critic


Eksempler på mere spesifikke uttrykkAllen Tate, Granville-Barker, Harley Granville-Barker, John Orley Allen Tate, Tate

2. critic (om person) anyone who expresses a reasoned judgment of something


Mindre spesifikke uttrykkevaluator, judge


Mere spesifikke uttrykkappraiser, authenticator, grader, panelist, panellist, reader, referee, reviewer, sampler, taste tester, taste-tester, taster

3. critic (om person) someone who frequently finds fault or makes harsh and unfair judgments


Mindre spesifikke uttrykkdisagreeable person, unpleasant person


Mere spesifikke uttrykkcarper, niggler, nitpicker, roaster

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk