Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: family Gerridae

1. family Gerridae (om dyr) mojarras


Ord med samme betydning (synonymer)family Gerreidae, Gerreidae, Gerridae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneEucinostomus, genus Eucinostomus, genus Gerres, Gerres, mojarra


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

2. family Gerridae (om dyr) an arthropod family that includes water striders


Ord med samme betydning (synonymer)family Gerrididae, Gerridae, Gerrididae


Mindre spesifikke uttrykkarthropod family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenegenus Gerris, Gerris, pond-skater, water skater, water strider


Tilhører disse overordnede uttrykkeneHeteroptera, suborder Heteroptera

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk