Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: enrich

1. enrich (om endring) make better or improve in quality


Eksempler med tilsvarende betydningThe experience enriched her understanding.
Enriched foods.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkameliorate, amend, better, improve, meliorate


Mere spesifikke uttrykkchoke, feed, fertilise, fertilize, fill out, round out, throttle


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)impoverish, deprive

2. enrich (om forhold) make wealthy or richer


Eksempler med tilsvarende betydningThe oil boom enriched a lot of local people.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkadd


Mere spesifikke uttrykkfeather one's nest


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)impoverish

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk