Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: reality

1. reality (om erkjendelse) all of your experiences that determine how things appear to you


Eksempler med tilsvarende betydningHis world was shattered.
We live in different worlds.
For them demons were as much a part of reality as trees were.


Ord med samme betydning (synonymer)world


Mindre spesifikke uttrykkexperience


Mere spesifikke uttrykkreal life, real world

2. reality (om tilstand) the state of being actual or real


Eksempler med tilsvarende betydningThe reality of his situation slowly dawned on him.


Ord med samme betydning (synonymer)realism, realness


Mindre spesifikke uttrykkactuality


Mere spesifikke uttrykkfact


Kjennetegner disse uttrykkeneexistent, real, unreal


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)irreality, unreality

3. reality (om tilstand) the state of the world as it really is rather than as you might want it to be


Eksempler med tilsvarende betydningBusinessmen have to face harsh realities.


Mindre spesifikke uttrykkactuality


Mere spesifikke uttrykkhistoricalness

4. reality (om egenskap) the quality possessed by something that is real


Mindre spesifikke uttrykkcorporality, corporeality, materiality, physicalness


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unreality

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk