Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: emulsify

1. emulsify (om endring) cause to become an emulsion; make into an emulsion


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Medføreremulsify


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)demulsify

2. emulsify (om endring) form into or become an emulsion


Eksempler med tilsvarende betydningThe solution emulsified.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange state, turn


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)demulsify

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk