Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: sine

1. sine ratio of the length of the side opposite the given angle to the length of the hypotenuse of a right-angled triangle


Ord med samme betydning (synonymer)sin


Mindre spesifikke uttrykkcircular function, trigonometric function

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk