Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: family Bramidae

1. family Bramidae (om dyr) deep-bodied percoid fishes of the open seas


Ord med samme betydning (synonymer)Bramidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneBrama, genus Brama


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk