Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: Ursus americanus

1. Ursus americanus (om dyr) brown to black North American bear; smaller and less ferocious than the brown bear


Ord med samme betydning (synonymer)American black bear, black bear, Euarctos americanus


Mindre spesifikke uttrykkbear


Mere spesifikke uttrykkcinnamon bear


Tilhører disse overordnede uttrykkeneEuarctos, genus Euarctos

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk