Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: Gonorhynchidae

1. Gonorhynchidae (om dyr) coextensive with the genus Gonorhynchus


Ord med samme betydning (synonymer)family Gonorhynchidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenegenus Gonorhynchus, Gonorhynchus


Tilhører disse overordnede uttrykkeneIsospondyli, order Isospondyli

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk