Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: family Centropomidae

1. family Centropomidae (om dyr) a family of fish or the order Perciformes including robalos


Ord med samme betydning (synonymer)Centropomidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneCentropomus, genus Centropomus, genus Lates, Lates, Latinae, robalo, snook


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk