Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: Cyprinidae

1. Cyprinidae (om dyr) a family of fish including: carp; tench; roach; rudd; dace


Ord med samme betydning (synonymer)family Cyprinidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneAbramis, Carassius, carp, cyprinid, cyprinid fish, Cyprinus, genus Abramis, genus Carassius, genus Cyprinus, genus Gobio, genus Leuciscus, genus Notemigonus, genus Notropis, genus Phoxinus, genus Rutilus, genus Scardinius, genus Tinca, Gobio, Leuciscus, Notemigonus, Notropis, Phoxinus, Rutilus, Scardinius, Tinca


Tilhører disse overordnede uttrykkeneCypriniformes, order Cypriniformes

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk