Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: scent

1. scent (om erkjendelse) a distinctive odor that is pleasant


Ord med samme betydning (synonymer)aroma, fragrance, perfume


Mindre spesifikke uttrykkodor, odour, olfactory perception, olfactory sensation, smell


Mere spesifikke uttrykkincense

2. scent (om erkjendelse) an odor left in passing by which a person or animal can be traced


Mindre spesifikke uttrykkodor, odour, olfactory perception, olfactory sensation, smell


Mere spesifikke uttrykkmusk

3. scent (om egenskap) any property detected by the olfactory system


Ord med samme betydning (synonymer)aroma, odor, odour, olfactory property, smell


Mindre spesifikke uttrykkproperty


Mere spesifikke uttrykkbouquet, fetidness, foulness, fragrance, fragrancy, malodorousness, muskiness, rancidness, rankness, redolence, stinkiness, sweetness


Kjennetegner disse uttrykkeneinodorous, odorless, odorous, odourless


Engelsk verb: scent

1. scent (om oppfatninger) cause to smell or be smelly


Ord med samme betydning (synonymer)odorize, odourise


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcause to be perceived


Mere spesifikke uttrykkaromatise, aromatize, cense, incense, perfume, smell up, stink out, stink up, thurify


Medførersmell


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)deodorise, deodorize, deodourise

2. scent (om oppfatninger) catch the scent of; get wind of


Eksempler med tilsvarende betydningThe dog nosed out the drugs.


Ord med samme betydning (synonymer)nose, wind


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykksmell

3. scent (i anatomi) apply perfume to


Eksempler med tilsvarende betydningShe perfumes herself every day.


Ord med samme betydning (synonymer)perfume


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkgroom, neaten

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk