Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk verb: dehydrogenate

1. dehydrogenate (om endring) remove hydrogen from


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Mere spesifikke uttrykkoxygenise, oxygenize


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)hydrogenate

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk