Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: PiB

1. PiB (om mengde eller mål) a unit of information equal to 1024 tebibytes or 2^50 bytes


Ord med samme betydning (synonymer)PB, pebibyte, petabyte


Mindre spesifikke uttrykkcomputer memory unit


Omfatter disse spesifikke uttrykkTB, tebibyte, terabyte, TiB


Omfatter disse overordnede uttrykkeneEB, EiB, exabyte, exbibyte

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk