Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: Scyliorhinidae

1. Scyliorhinidae (om dyr) small bottom-dwelling sharks


Ord med samme betydning (synonymer)family Scyliorhinidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenecat shark


Tilhører disse overordnede uttrykkeneElasmobranchii, Selachii, subclass Elasmobranchii, subclass Selachii

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk