Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: spill

1. spill (om masse eller substans) liquid that is spilled


Eksempler med tilsvarende betydningClean up the spills.


Mindre spesifikke uttrykkliquid

2. spill (om gjenstand) a channel that carries excess water over or around a dam or other obstruction


Ord med samme betydning (synonymer)spillway, wasteweir


Mindre spesifikke uttrykkconduit

3. spill (om handling) the act of allowing a fluid to escape


Ord med samme betydning (synonymer)release, spillage


Mindre spesifikke uttrykkflow, stream

4. spill (om handling) a sudden drop from an upright position


Eksempler med tilsvarende betydningHe had a nasty spill on the ice.


Ord med samme betydning (synonymer)fall, tumble


Mindre spesifikke uttrykkslip, trip


Mere spesifikke uttrykkpratfall, wipeout


Engelsk verb: spill

1. spill (om relasjon) cause or allow (a liquid substance) to run or flow from a container


Eksempler med tilsvarende betydningSpill the milk.
Splatter water.


Eksempler på anvendelseThe women spill water into the bowl


Ord med samme betydning (synonymer)slop, splatter


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkdisplace, move


Utsagnsord med lignende betydningdisgorge, run out, shed, spill, spill

2. spill (om bevegelse) flow, run or fall out and become lost


Eksempler med tilsvarende betydningThe milk spilled across the floor.
The wine spilled onto the table.


Eksempler på anvendelseWater and oil spill into the bowl


Ord med samme betydning (synonymer)run out


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre spesifikke uttrykkcourse, feed, flow, run


Mere spesifikke uttrykkbrim over, overflow, overrun, run over, well over


Utsagnsord med lignende betydningslop, spill, splatter

3. spill (om relasjon) cause or allow (a solid substance) to flow or run out or over


Eksempler med tilsvarende betydningSpill the beans all over the table.


Ord med samme betydning (synonymer)disgorge, shed


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkdisplace, move


Mere spesifikke uttrykkseed


Utsagnsord med lignende betydningslop, spill, splatter

4. spill (om relasjon) pour out in drops or small quantities or as if in drops or small quantities


Eksempler med tilsvarende betydningShed tears.
Spill blood.
God shed His grace on Thee.


Ord med samme betydning (synonymer)pour forth, shed


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkpour

5. spill (om kommunikasjon) reveal information


Eksempler med tilsvarende betydningIf you don't oblige me, I'll talk!.
The former employee spilled all the details.


Ord med samme betydning (synonymer)talk


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykktell


Utsagnsord med lignende betydningbabble, babble out, blab, blab out, let the cat out of the bag, peach, sing, spill the beans, talk, tattle

6. spill (om endring) reduce the pressure of wind on (a sail)


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbring down, cut, cut back, cut down, reduce, trim, trim back, trim down


Overordnet kategorisailing

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk