Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: blacken

1. blacken (om endring) make or become black


Eksempler med tilsvarende betydningThe smoke blackened the ceiling.
The ceiling blackened.


Ord med samme betydning (synonymer)black, melanise, melanize, nigrify


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcolor, colour, discolor, discolour


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)white, whiten

2. blacken (om endring) burn slightly and superficially so as to affect color


Eksempler med tilsvarende betydningThe cook blackened the chicken breast.
The fire charred the ceiling above the mantelpiece.
The flames scorched the ceiling.


Ord med samme betydning (synonymer)char, scorch, sear


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkburn


Mere spesifikke uttrykksinge, swinge


Overordnet kategoricookery, cooking, preparation

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk