Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: deflate

1. deflate (om relasjon) collapse by releasing contained air or gas


Eksempler med tilsvarende betydningDeflate a balloon.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcollapse

2. deflate (om relasjon) release contained air or gas from


Eksempler med tilsvarende betydningDeflate the air mattress.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkrelease, turn

3. deflate (om kommunikasjon) reduce or lessen the size or importance of


Eksempler med tilsvarende betydningThe bad review of his work deflated his self-confidence.


Ord med samme betydning (synonymer)puncture


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdeprecate, depreciate, vilipend

4. deflate (om endring) produce deflation in


Eksempler med tilsvarende betydningThe new measures deflated the economy.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)inflate

5. deflate (om endring) reduce or cut back the amount or availability of, creating a decline in value or prices


Eksempler med tilsvarende betydningDeflate the currency.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkbring down, cut, cut back, cut down, reduce, trim, trim back, trim down


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)inflate

6. deflate (om endring) become deflated or flaccid, as by losing air


Eksempler med tilsvarende betydningThe balloons deflated.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkdecrease, diminish, fall, lessen


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)inflate, blow up

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk