Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: Opisthognathidae

1. Opisthognathidae (om dyr) jawfishes


Ord med samme betydning (synonymer)family Opisthognathidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenejawfish


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk