Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: bulldog

1. bulldog (om dyr) a sturdy thickset short-haired breed with a large head and strong undershot lower jaw; developed originally in England for bull baiting


Ord med samme betydning (synonymer)English bulldog


Mindre spesifikke uttrykkworking dog


Mere spesifikke uttrykkFrench bulldog


Engelsk verb: bulldog

1. bulldog (om konkurranse) attack viciously and ferociously


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkassail, assault, attack, set on

2. bulldog (om konkurranse) throw a steer by seizing the horns and twisting the neck, as in a rodeo


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkget over, master, overcome, subdue, surmount

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk