Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: take in vain

1. take in vain (om forbruk, inntak eller anvendelse) use a name, such as God, without proper respect


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkabuse, misuse, pervert

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk