Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: offend

1. offend (om følelse) cause to feel resentment or indignation


Eksempler med tilsvarende betydningHer tactless remark offended me.


Ord med samme betydning (synonymer)pique


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkanger


Medførerresent

2. offend (om adferd) act in disregard of laws, rules, contracts, or promises


Eksempler med tilsvarende betydningOffend all laws of humanity.
Violate the basic laws or human civilization.
Break a law.
Break a promise.


Ord med samme betydning (synonymer)breach, break, go against, infract, transgress, violate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdisrespect


Mere spesifikke uttrykkblunder, boob, conflict, contravene, drop the ball, goof, infringe, intrude, run afoul, sin, sin, transgress, trespass, trespass, trespass


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)keep, observe

3. offend (om følelse) strike with disgust or revulsion


Eksempler med tilsvarende betydningThe scandalous behavior of this married woman shocked her friends.


Eksempler på anvendelseThe bad news will offend him, The performance is likely to offend Sue


Ord med samme betydning (synonymer)appal, appall, outrage, scandalise, scandalize, shock


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkchurn up, disgust, nauseate, revolt, sicken

4. offend (om følelse) hurt the feelings of


Eksempler med tilsvarende betydningShe hurt me when she did not include me among her guests.
This remark really bruised my ego.


Eksempler på anvendelseSam cannot offend Sue


Ord med samme betydning (synonymer)bruise, hurt, injure, spite, wound


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkarouse, elicit, enkindle, evoke, fire, kindle, provoke, raise


Mere spesifikke uttrykkabase, affront, chagrin, diss, humble, humiliate, insult, lacerate, mortify, sting

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk