Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: U.S. Constitution

1. U.S. Constitution (om kommunikasjon) the constitution written at the Constitutional Convention in Philadelphia in 1787 and subsequently ratified by the original thirteen states


Ord med samme betydning (synonymer)Constitution, Constitution of the United States, United States Constitution, US Constitution


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkconstitution, fundamental law, organic law


Omfatter disse spesifikke uttrykkadvice and consent, Bill of Rights, Eighteenth Amendment, Fourteenth Amendment, Nineteenth Amendment


Overordnet kategorijurisprudence, law

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk