Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: gobble

1. gobble (om begivenhet) the characteristic sound made by a turkey cock


Mindre spesifikke uttrykkcry


Engelsk verb: gobble

1. gobble (om forbruk, inntak eller anvendelse) eat hastily without proper chewing


Eksempler med tilsvarende betydningDon't bolt your food!.


Eksempler på anvendelseThey gobble more bread


Ord med samme betydning (synonymer)bolt


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkeat

2. gobble (om kommunikasjon) make a gurgling sound, characteristic of turkeys


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkemit, let loose, let out, utter

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk