Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: family Carapidae

1. family Carapidae (om dyr) pearlfishes: related to the Brotulidae


Ord med samme betydning (synonymer)Carapidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenepearl-fish, pearlfish


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk