Engelsk ordbok



Tips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: simplify

1. simplify (om endring) make simpler or easier or reduce in complexity or extent


Eksempler med tilsvarende betydningWe had to simplify the instructions.
This move will simplify our lives.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Mere spesifikke uttrykkoversimplify, reduce


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)complicate, perplex









Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk