Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: shame

1. shame (om følelse) a painful emotion resulting from an awareness of inadequacy or guilt


Mindre spesifikke uttrykkfeeling


Mere spesifikke uttrykkconscience, embarrassment, self-disgust, self-hatred

2. shame (om tilstand) a state of dishonor


Eksempler med tilsvarende betydningOne mistake brought shame to all his family.
Suffered the ignominy of being sent to prison.


Ord med samme betydning (synonymer)disgrace, ignominy


Mindre spesifikke uttrykkdishonor, dishonour


Mere spesifikke uttrykkhumiliation, obloquy, odium, opprobrium, reproach

3. shame (om begivenhet) an unfortunate development


Eksempler med tilsvarende betydningIt's a pity he couldn't do it.


Ord med samme betydning (synonymer)pity


Mindre spesifikke uttrykkbad luck, misfortune


Engelsk verb: shame

1. shame (om adferd) bring shame or dishonor upon


Eksempler med tilsvarende betydningHe dishonored his family by committing a serious crime.


Eksempler på anvendelseThe performance is likely to shame Sue


Ord med samme betydning (synonymer)attaint, disgrace, dishonor, dishonour


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mere spesifikke uttrykkbefoul, defile, foul, maculate


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)honor, honour, reward

2. shame (om adferd) compel through a sense of shame


Eksempler med tilsvarende betydningShe shamed him into making amends.


Eksempler på anvendelseThey shame him to write the letter, The performance is likely to shame Sue


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody into V-ing something


Mindre spesifikke uttrykkcompel, obligate, oblige

3. shame (om følelse) cause to be ashamed


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkarouse, elicit, enkindle, evoke, fire, kindle, provoke, raise


Mere spesifikke uttrykkdiscountenance

4. shame (om konkurranse) surpass or beat by a wide margin


Eksempler på anvendelseSam cannot shame Sue


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkexceed, outdo, outgo, outmatch, outperform, outstrip, surmount, surpass

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk