Engelsk ordbok



Tips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk adjektiv: patrician

1. patrician befitting a person of noble origin


Eksempler med tilsvarende betydningA patrician nose.


Uttrykk med lignende betydningrefined


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unrefined

2. patrician belonging to or characteristic of the nobility or aristocracy


Eksempler med tilsvarende betydningAn aristocratic family.
Aristocratic Bostonians.
Aristocratic government.
A blue family.
Blue blood.
The blue-blooded aristocracy.
Of gentle blood.
Patrician landholders of the American South.
Aristocratic bearing.
Aristocratic features.
Patrician tastes.


Ord med samme betydning (synonymer)aristocratic, aristocratical, blue, blue-blooded, gentle


Uttrykk med lignende betydningnoble


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)lowborn


Engelsk substantiv: patrician

1. patrician (om person) a person of refined upbringing and manners


Mindre spesifikke uttrykkadult, grownup

2. patrician (om person) a member of the aristocracy


Ord med samme betydning (synonymer)aristocrat, blue blood


Mindre spesifikke uttrykkleader


Mere spesifikke uttrykkbaronet, Bart, brahman, brahmin, female aristocrat, Highness, male aristocrat, prince, princess, raja, rajah, ranee, rani


Tilhører disse overordnede uttrykkenearistocracy, nobility









Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk