Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: megabyte

1. megabyte (om mengde eller mål) a unit of information equal to 1000 kilobytes or 10^6 (1,000,000) bytes


Ord med samme betydning (synonymer)M, MB


Mindre spesifikke uttrykkcomputer memory unit


Omfatter disse spesifikke uttrykkK, kB, kilobyte


Omfatter disse overordnede uttrykkeneG, GB, gigabyte

2. megabyte (om mengde eller mål) a unit of information equal to 1024 kibibytes or 2^20 (1,048,576) bytes


Ord med samme betydning (synonymer)M, MB, mebibyte, MiB


Mindre spesifikke uttrykkcomputer memory unit


Omfatter disse spesifikke uttrykkK, kB, KiB, kibibyte, kilobyte


Omfatter disse overordnede uttrykkeneG, GB, GiB, gibibyte, gigabyte

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk