Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: bushel

1. bushel (om mengde eller mål) a United States dry measure equal to 4 pecks or 2152.42 cubic inches


Mindre spesifikke uttrykkUnited States dry unit


Omfatter disse spesifikke uttrykkpeck

2. bushel (om mengde eller mål) a British imperial capacity measure (liquid or dry) equal to 4 pecks


Mindre spesifikke uttrykkBritish capacity unit, Imperial capacity unit


Omfatter disse spesifikke uttrykkcongius, gallon, Imperial gallon, peck


Omfatter disse overordnede uttrykkenequarter


Engelsk verb: bushel

1. bushel (om endring) restore by replacing a part or putting together what is torn or broken


Eksempler med tilsvarende betydningShe repaired her TV set.
Repair my shoes please.


Ord med samme betydning (synonymer)doctor, fix, furbish up, mend, repair, restore, touch on


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkameliorate, amend, better, improve, meliorate


Mere spesifikke uttrykkcobble, darn, fiddle, fill, heel, patch, patch, patch up, piece, point, reheel, repoint, resole, revamp, sole, tinker, trouble-shoot, troubleshoot, vamp


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)bust, break

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk