Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk adverb: thoroughly

1. thoroughly in an exhaustive manner


Eksempler med tilsvarende betydningWe searched the files thoroughly.


Ord med samme betydning (synonymer)exhaustively

2. thoroughly completely and absolutely (`good' is sometimes used informally for `thoroughly')


Eksempler med tilsvarende betydningHe was soundly defeated.
We beat him good.


Ord med samme betydning (synonymer)good, soundly


Overordnet anvendelsecolloquialism

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk