Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: family Pempheridae

1. family Pempheridae (om dyr) sweepers


Ord med samme betydning (synonymer)Pempheridae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenesweeper


Tilhører disse overordnede uttrykkenesubclass Teleostei, Teleostei

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk