Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: surge

1. surge (om begivenhet) a sudden forceful flow


Ord med samme betydning (synonymer)rush, spate, upsurge


Mindre spesifikke uttrykkflow, flowing


Mere spesifikke uttrykkdebris storm, debris surge, onrush

2. surge (om handling) a sudden or abrupt strong increase


Eksempler med tilsvarende betydningStimulated a surge of speculation.
An upsurge of emotion.
An upsurge in violent crime.


Ord med samme betydning (synonymer)upsurge


Mindre spesifikke uttrykkincrease, step-up

3. surge (om begivenhet) a large sea wave


Ord med samme betydning (synonymer)billow


Mindre spesifikke uttrykkmoving ridge, wave


Engelsk verb: surge

1. surge (om bevegelse) rise and move, as in waves or billows


Eksempler med tilsvarende betydningThe army surged forward.


Ord med samme betydning (synonymer)billow, heave


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkblow up, inflate

2. surge (om bevegelse) rise rapidly


Eksempler med tilsvarende betydningThe dollar soared against the yen.


Ord med samme betydning (synonymer)soar, soar up, soar upwards, zoom


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkarise, come up, go up, lift, move up, rise, uprise


Mere spesifikke uttrykkbillow, wallow

3. surge (om bevegelse) rise or move forward


Eksempler med tilsvarende betydningSurging waves.


Ord med samme betydning (synonymer)tide


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkcourse, feed, flow, run


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)ebb, ebb away, ebb down, ebb off, ebb out

4. surge (om bevegelse) rise or heave upward under the influence of a natural force such as a wave


Eksempler med tilsvarende betydningThe boats surged.


Ord med samme betydning (synonymer)scend


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre spesifikke uttrykkarise, come up, go up, lift, move up, rise, uprise

5. surge (om endring) see one's performance improve


Eksempler med tilsvarende betydningHe levelled the score and then surged ahead.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkameliorate, better, improve, meliorate


Overordnet kategoriathletics, sport

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk