Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk verb: sharpen

1. sharpen (om relasjon) make sharp or sharper


Eksempler med tilsvarende betydningSharpen the knives.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Mere spesifikke uttrykkedge, hone, strap, strop, whet


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)blunt, dull

2. sharpen (om endring) make crisp or more crisp and precise


Eksempler med tilsvarende betydningWe had to sharpen our arguments.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcompound, deepen, heighten, intensify


Medførersharpen

3. sharpen (om endring) become sharp or sharper


Eksempler med tilsvarende betydningThe debate sharpened.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkdeepen, intensify

4. sharpen (om endring) put (an image) into focus


Eksempler med tilsvarende betydningPlease focus the image; we cannot enjoy the movie.


Ord med samme betydning (synonymer)focalise, focalize, focus


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkadjust, correct, set


Mere spesifikke uttrykkrefocus


Medførerfocalise, focalize, focus


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)blear, blur

5. sharpen (om oppfatninger) make (images or sounds) sharp or sharper


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkchange intensity


Mere spesifikke uttrykkfocus


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)soften

6. sharpen (om endring) raise the pitch of (musical notes)


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Overordnet kategorimusic


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)flatten, drop

7. sharpen (om endring) give a point to


Eksempler med tilsvarende betydningThe candles are tapered.


Ord med samme betydning (synonymer)point, taper


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkchange form, change shape, deform


Mere spesifikke uttrykkacuminate

8. sharpen (om endring) make (one's senses) more acute


Eksempler med tilsvarende betydningThis drug will sharpen your vision.


Ord med samme betydning (synonymer)heighten


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcompound, deepen, heighten, intensify


Mere spesifikke uttrykksubtilise, subtilize

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk