Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: stratification

1. stratification (om handling) the act or process or arranging persons into classes or social strata


Mindre spesifikke uttrykkassortment, categorisation, categorization, classification, compartmentalisation, compartmentalization

2. stratification (om tilstand) the condition of being arranged in social strata or classes within a group


Ord med samme betydning (synonymer)social stratification


Mindre spesifikke uttrykkcondition

3. stratification (om prosess) forming or depositing in layers


Mindre spesifikke uttrykkgeologic process, geological process


Mere spesifikke uttrykkfoliation

4. stratification (om egenskap) a layered configuration


Mindre spesifikke uttrykkconfiguration, conformation, contour, form, shape

5. stratification (om handling) the placing of seeds in damp sand or sawdust or peat moss in order to preserve them or promote germination


Mindre spesifikke uttrykkemplacement, locating, location, placement, position, positioning

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk