Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: Thanksgiving

1. Thanksgiving (om tid) fourth Thursday in November in the United States; second Monday in October in Canada; commemorates a feast held in 1621 by the Pilgrims and the Wampanoag


Ord med samme betydning (synonymer)Thanksgiving Day


Mindre spesifikke uttrykkfeast day, fete day, legal holiday, national holiday, public holiday


Omfatter disse overordnede uttrykkeneNov, November

2. thanksgiving (om kommunikasjon) a short prayer of thanks before a meal


Eksempler med tilsvarende betydningTheir youngest son said grace.


Ord med samme betydning (synonymer)blessing, grace


Mindre spesifikke uttrykkorison, petition, prayer

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk