Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk adjektiv: shrill

1. shrill having or emitting a high-pitched and sharp tone or tones


Eksempler med tilsvarende betydningA shrill whistle.
A shrill gaiety.


Ord med samme betydning (synonymer)sharp


Uttrykk med lignende betydninghigh, high-pitched


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)low-pitched, low

2. shrill being sharply insistent on being heard


Eksempler med tilsvarende betydningStrident demands.
Shrill criticism.


Ord med samme betydning (synonymer)strident


Uttrykk med lignende betydningimperative


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)beseeching, imploring, pleading

3. shrill of colors that are bright and gaudy


Eksempler med tilsvarende betydningA shrill turquoise.


Uttrykk med lignende betydningcolorful, colourful


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)colorless, colourless


Engelsk verb: shrill

1. shrill (om kommunikasjon) utter a shrill cry


Eksempler på anvendelseThe birds shrill in the woods , The woods shrill with many kinds of birds


Ord med samme betydning (synonymer)pipe, pipe up, shriek


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkcall, cry, holler, hollo, scream, shout, shout out, squall, yell


Mere spesifikke uttrykkcaterwaul, yowl

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk