Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: inconvenience

1. inconvenience (om tilstand) an inconvenient discomfort


Ord med samme betydning (synonymer)incommodiousness


Mindre spesifikke uttrykkdiscomfort, uncomfortableness

2. inconvenience (om egenskap) a difficulty that causes anxiety


Ord med samme betydning (synonymer)troublesomeness, worriment


Mindre spesifikke uttrykkdifficultness, difficulty


Mere spesifikke uttrykkawkwardness, cumbersomeness, flea bite, fly in the ointment, unwieldiness, unwieldiness

3. inconvenience (om egenskap) the quality of not being useful or convenient


Mindre spesifikke uttrykkineptness, unsuitability, unsuitableness


Mere spesifikke uttrykkinaccessibility, inopportuneness, unavailability, untimeliness


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)convenience


Engelsk verb: inconvenience

1. inconvenience (om adferd) to cause inconvenience or discomfort to


Eksempler med tilsvarende betydningSorry to trouble you, but....


Ord med samme betydning (synonymer)bother, discommode, disoblige, incommode, put out, trouble


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkaffect, bear on, bear upon, impact, touch, touch on


Mere spesifikke uttrykkdistress, straiten

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk