Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: debugger

1. debugger (om kommunikasjon) a program that helps in locating and correcting programming errors


Mindre spesifikke uttrykkcomputer program, computer programme, program, programme

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk