Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: family Clupeidae

1. family Clupeidae (om dyr) herrings; shad; sardines; etc.


Ord med samme betydning (synonymer)Clupeidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneAlosa, Brevoortia, Clupea, clupeid, clupeid fish, genus Alosa, genus Brevoortia, genus Clupea, genus Pomolobus, genus Sardina, genus Sardinia, genus Sardinops, Pomolobus, Sardina, Sardinops


Tilhører disse overordnede uttrykkeneIsospondyli, order Isospondyli

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk