Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: calisthenics

1. calisthenics (om handling) the practice of calisthenic exercises


Eksempler med tilsvarende betydningCalisthenics is recommended for general good health.


Ord med samme betydning (synonymer)callisthenics


Mindre spesifikke uttrykkpattern, practice

2. calisthenics (om handling) light exercises designed to promote general fitness


Eksempler med tilsvarende betydningSeveral different calisthenics were illustrated in the video.


Ord med samme betydning (synonymer)callisthenics


Mindre spesifikke uttrykkexercise, exercising, physical exercise, physical exertion, workout


Overordnet anvendelseplural, plural form

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk