Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: thysanopteron

1. thysanopteron (om dyr) an insect of the order Thysanoptera


Ord med samme betydning (synonymer)thysanopter, thysanopterous insect


Mindre spesifikke uttrykkinsect


Mere spesifikke uttrykkthrip, thripid, thrips


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Thysanoptera, Thysanoptera

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk