Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk adjektiv: shriveled

1. shriveled (used especially of vegetation) having lost all moisture


Eksempler med tilsvarende betydningDried-up grass.
The desert was edged with sere vegetation.
Shriveled leaves on the unwatered seedlings.
Withered vines.


Ord med samme betydning (synonymer)dried-up, sear, sere, shrivelled, withered


Uttrykk med lignende betydningdry


Overordnet kategoribotany, flora, vegetation


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)wet

2. shriveled lean and wrinkled by shrinkage as from age or illness


Eksempler med tilsvarende betydningThe old woman's shriveled skin.
He looked shriveled and ill.
A shrunken old man.
A lanky scarecrow of a man with withered face and lantern jaws.
He did well despite his withered arm.
A wizened little man with frizzy grey hair.


Ord med samme betydning (synonymer)shrivelled, shrunken, withered, wizen, wizened


Uttrykk med lignende betydninglean, thin


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)fat

3. shriveled reduced in efficacy or vitality or intensity


Eksempler med tilsvarende betydningOur shriveled receipts during the storm.
As the project wore on she found her enthusiasm shriveled.
The dollar's shrunken buying power.


Ord med samme betydning (synonymer)shrivelled, shrunken


Uttrykk med lignende betydningdecreased, reduced


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)increased

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk