Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: body covering

1. body covering (i anatomi) any covering for the body or a body part


Mindre spesifikke uttrykkcover, covering, natural covering


Mere spesifikke uttrykkcutis, epicranium, exoskeleton, exuviae, feather, hair, headful, hide, pelt, plumage, plume, protective covering, skin, skin, tegument


Omfatter disse spesifikke uttrykkhypodermis

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk