Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: body covering

1. body covering (i anatomi) any covering for the body or a body part


Mindre spesifikke uttrykkcover, covering, natural covering


Mere spesifikke uttrykkcutis, epicranium, exoskeleton, exuviae, feather, hair, headful, hide, pelt, plumage, plume, protective covering, skin, skin, tegument


Omfatter disse spesifikke uttrykkhypodermis

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk