Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: rag gourd

1. rag gourd (om plante) any of several tropical annual climbers having large yellow flowers and edible young fruits; grown commercially for the mature fruit's dried fibrous interior that is used as a sponge


Ord med samme betydning (synonymer)dishcloth gourd, luffa, sponge gourd, strainer vine


Mindre spesifikke uttrykkvine


Mere spesifikke uttrykkangled loofah, loofah, Luffa acutangula, Luffa cylindrica, sing-kwa, vegetable sponge


Omfatter disse spesifikke uttrykkloofa, loofah, loufah sponge, luffa


Tilhører disse overordnede uttrykkenegenus Luffa

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk